Nově také prostřednictvím našich partnerů i dotace  a energie !REFERENCE návrhu a realizace energetických úspor podniku

Objednatel: Pejskar a spol. s.r.o.

Police nad Metují , Česká Republika ,           Výrobce uzenářských výrobků

Zadáním objednatele bylo, snížení energetických  nákladů na provoz podniku za současného snížení hluku od coolerů potřebných pro provoz chladíren a mrazíren v areálu podniku v rámci II. etapy úsporných opatření.Navrhovaným řešením bylo odklonění tepla od coolerů do systému TUV . Optimalizace ohřevu TUV.  Zastavením popřípadě omezením chodu coolerů bylo naplánováno snížení hluku v areálu podniku i okolí . 


Navrhované řešení bylo realizováno a v průběhu provádění prací vylepšeno o připojení sušárny na nový systém rekuperace tepla . Sušárna je v současné době schopna být napájena odpadním teplem , jaké pokrývá až 100 procent spotřeby tepla nutné pro provoz sušárny. Pro ohřev TUV se využívá pouze 5 až 10 procent z objemu původních energií . Coolery se až na výjimky zastavily a omezily tak významně svoji hlučnost. Dílo bylo 22.5.2024 předáno . U objednatele pokračujeme na spolupráci v dalších optimalizacích .

Dokončili jsme vývoj 

částečně ve spolupráci se společností  Watt plus s.r.o.

spolupráce na vývoji se společností Watt plus s.r.o. skončila na základě smlouvy na dobu určitou k 15.3.2024

Písková úložiště třetí generace 

písková úložiště třetí generace umožňují získávat zpět nejen teplo, ale i el. energii

Jednodušší verzí bez generátoru el.en.  si tak budete moci zatopit ve svém RD i s až nulovými náklady na energie. No a vodu, tu si také ohřejete . Když už doma hřát, tak všechno co potřebuji. ve spolupráci s Janka Radotín a.s. v průběhu spolupráce s Watt plus s.r.o.

Kompaktní předávací stanice  I. generace pro písková úložiště 

stanice pro písková úložiště využívající extrémních teplot pískových úložišť a el. přetoků za jaké bychom jinak museli zaplatit distributorům el.en. Stanice má dvě konstrukční části. Vzduchový ohřívač pískových úložišť a vysoce účinný systém pro přenos tepla z pískového úložiště do teplovodní soustavy objektu. 

Topný výkon KPS pro ohřev vody 10 kW

Příkon zařízení při ohřevu vody 0,3 až 1,5 kW  v závislosti na  teplotě pískového úložiště. 


projekt ELPLY technology s.r.o.

ilustrační foto

Termofotovoltaický článek 

slunce nám posílá každý den ohromné množství energie. Fotovoltaické články využívají s relativně nízkou účinností světlo .

My jsme využili další složku a to teplo, které běžné fotovoltaické panely nemají příliš rádi, náš článek si na teple pochutná a přemění ho na malinko elektrické energie , dojde k mírnému ochlazení panelu a zvýší se účinnost fotovoltaického panelu. Náš panel je opatřen i speciální optickou vrstvou, jaká taktéž přidá malinko světla z okolního difúzního záření a tím ještě panel malinko popožene k lepším výkonům. Na horké střeše náš panel vyrobí něco i po setmění.
projekt ELPLY technology s.r.o.

ilustrační foto

Oxidanový hořák

Absolutní průlom v technologii spalování. Oxidan je obyčejná voda. Náš hořák spaluje vodu bez nutnosti rozkladu vody elektrolýzou. Náš první prototyp 100 kW vydržel fungovat necelých 10 hodin, pak se rozhodl, že z něj bude prskavka, rozpadl se a zhasl.

V testech jsme pokračovali a dnes máme k dispozici plně funkční variantu 200 kW, ta již neprská a nerozpadá se,  prodloužila svou životnost, vydržela celodenní test.  

Zatím tepelný výkon cca 200 kW

Příkon zařízení podpory 3,93 kW

Doba náběhu cca 3 min. za pomoci zápalných směsí 

Test probíhal na vodě z běžné vodovodní sítě. Kdo jsou naši partneři


Janka Radotín a.s.

Přední evropský výrobce vzduchotechniky, průmyslového chlazení a klimatizací

www.janka.cz

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z.s.

Platforma sdružující osobnosti akademické i veřejné sféry s cílem pomáhat lidem, firmám i životnímu prostředí

www.svvcz.cz

Watt plus s.r.o.

Společnost zaměřující se na inovativní energetická řešení v oblasti energetické nezávislosti

www.wattplus.cz

EPC Energo Solutions s.r.o.

Společnost jaká brzy nabídne neotřelý způsob nabídky energií, jaký v ČR a možná i v Evropě nemá obdoby co do komplexnosti a úspornosti řešení

www.energosolutions.cz

ELPLY technology s.r.o.

je výzkumná, vývojová a realizační organizace zabývající se zejména návrhy a realizacemi revolučně jednoduchých úsporných opatření v oblasti energetiky průmyslových , ale i rezidenčních objektů . Námi navrhovaná řešení jaká pro naše klienty na míru vypracováváme, jsou jsou neotřelá, nezvyklá a mnohdy neočekávaná, jsou však plně funkční a mnohdy se stávají výhradním duševním vlastnictvím pod ochranou patentových a užitných vzorů našeho klienta. Naše řešení přináší klientům nejen značné úspory, ale někdy i plnou energetickou nezávislost a ekologičnost, což je cíl, k jakému se snažíme s klientem, pokud to jde  co nejvíce přiblížit. Naše technologie a technologie našich partnerů jsou moderní, mnohdy svou jednoduchostí předbíhající současné trendy a dovolíme si tvrdit, že jsou technologiemi budoucnosti.  Jsme tedy jistým způsobem i tvůrci nových energetických trendů, za což jsme si vysloužili i mnohá ocenění i zmínky v mezinárodním tisku. Tak vznikl i náš slogan:

Technologie zítřka již dnes Kontakty

K Vodojemu 140, Chrášťany 252 19, Česká republika

info@elply.tech

dle dohody